آدرس و شماره تلفن


 نشاني پستي: 
تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، نبش کوچه رفیق دوست، پلاک 39، مجتمع های وب

 تلفن سراسری (فروش و پشتیبانی): ۱۵۶۵

 تلفن (امور اداری): ۲۹۴۰۰ - ۰۲۱

 فکس: ۲۹۴۰۵۰۶۰ - ۰۲۱

 کدپستی: ۱۹۴۷۸۵۳۵۹۵

 ایمیل: Info@HiWeb.ir

 وب سایت: www.HiWeb.ir


پشتیبانی های وب