تلفن سراسری فروش و پشتیبانی
۱۵۶۵
تلفن امور اداری
۰۲۱ - ۲۹۴۰۰
فکس
۰۲۱ - ۲۹۴۰۵۰۶۰
کد پستی
۱۹۴۷۸۵۳۵۹۵
ایمیل
وبسایت
آدرس
تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، نبش کوچه رفیق دوست، پلاک 39، مجتمع های وب