ارتباط با بخش فروش +ADSL2


بخش امور نمایندگان
شماره تماس : ۲۹۴۰۳۱۰۰ - ۰۲۱
پست الکترونیکی : agent@hiweb.ir

بخش فروش پهنای باند و سرویس ویژه سازمان ها
شماره تماس : ۲۹۴۰۳۳۳۳ - ۰۲۱
پست الکترونیکی : hisales@hiweb.ir

برای ارتباط با بخش فروش +ADSL2 می توانید از طریق فرم زیر اقدام کنید.
شماره تماس : ۱۵۶۵
پست الکترونیکی : sales@hiweb.ir


در صورتی که مشترک داده گستر عصر نوین می باشید

پشتیبانی های وب