صدای مشتری

صدای مشتری

ارایه سرویس با بهترین کیفیت و تامین رضایت مشتریان همواره مهم‌ترین هدف های وب بوده است.
صدای مشتریان های وب، راهی برای ارتباط با مشتریان و شنیدن پیشنهادها، انتقادها، شکایات و آشنایی با حقوق مشتریان میباشد.

پشتیبانی های وب