بسته های قرمز

بسته قرمز ۹۰
۹۰ گیگابایت حجم
به صورت ۳ فشفشه ۳۰ گیگ ۳۰ روزه
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۳ ماهه
۹۹,۰۰۰ تومان
بسته قرمز ۳۶۰
۳۶۰ گیگابایت حجم
به صورت ۱۲ فشفشه ۳۰ گیگ ۳۰ روزه
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۱۲ ماهه
۲۵۲,۰۰۰ تومان
بسته قرمز ۶۰۰
۶۰۰ گیگابایت حجم
به صورت ۱۲ فشفشه ۵۰ گیگ ۳۰ روزه
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۱۲ ماهه
۳۹۵,۰۰۰ تومان
بسته قرمز ۸۴۰
۸۴۰ گیگابایت حجم
به صورت ۱۲ فشفشه ۷۰ گیگ ۳۰ روزه
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۱۲ ماهه
۴۶۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد که در تب ترافیک اضافه قابل مشاهده است.
 • در صورت وجود حجم مازاد بر روی سرویس و اتمام حجم فشفشه زودتر از موعد مقرر، امکان فعال‌سازی فشفشه بعدی وجود ندارد.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. بااین‌حال های‌وب در راستای حفظ حقوق مشتریان، درصورتی‌که بعد از برقراری سرویس‌ها، حداقل سرعت تضمین شده امکان‌پذیر نباشد، مبلغ پرداخت‌شده برای خرید سرویس را عودت خواهد داد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۵،۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵،۰۰۰ تومان می‌باشد. در خارج از مراکز استان‌ها بسته به مسافت، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می‌گردد.
 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • حداقل سرعت 1Mbps می‌باشد.
 • این سرویس دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشد.
 • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • ضریب اشتراک ۱ به ۸ در این سرویس اعمال می‌گردد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

سرویس های غیر حجمی

سرویس‌های غیرحجمی، سرویس‌هایی با ماهیت مشابه سرویس نامحدود هستند. از این نظر که ترافیک قابل استفاده‌ی بالایی دارند.

تفاوت آنها با سرویس‌های نامحدود معمول این است که به‌جای کاهش سرعت در هنگام گذر از مصرف مشخص، سرعت آنها در طول مدت ارائه سرویس همواره ثابت باقی می‌ماند. (برای اطلاع از سرعت نهایی دریافتی کلیک کنید) در عوض اگر حجم قابل مصرف تمام شود، امکان خرید ترافیک اضافه با قیمت کمتر از معمول و هم‌چنین فشفشه‌، وجود دارد.

سرعت ثابت 1Mbps
۱۷ گیگابایت حجم
سرعت ۱ مگابیت در ثانیه
یک ماهه
۲۵,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 2Mbps
۲۵ گیگابایت حجم
سرعت ۲ مگابیت در ثانیه
یک ماهه
۴۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 4Mbps
۳۴ گیگابایت حجم
سرعت ۴ مگابیت در ثانیه
یک ماهه
۶۰,۰۰۰ تومان
سرعت ثابت 8Mbps
۵۰ گیگابایت حجم
سرعت ۸ مگابیت در ثانیه
یک ماهه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۱,۵۰۰ تومان خواهد بود. ترافیک عادی سرویس‌های غیرحجمی تنها در بسته ترافیک ۵ گیگ و به‌قرار هر گیگ ۱,۵۰۰ تومان قابل خرید است.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. بااین‌حال های‌وب در راستای حفظ حقوق مشتریان، درصورتی‌که بعد از برقراری سرویس‌ها، حداقل سرعت تضمین شده امکان‌پذیر نباشد، مبلغ پرداخت‌شده برای خرید سرویس را عودت خواهد داد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۵,۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵,۰۰۰ تومان می‌باشد. در خارج از مراکز استان‌ها بسته به مسافت، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می‌گردد.
 • درصورتی‌ که اینترنت های‌وب بر روی خط شما دایر نباشد، ۵,۰۰۰ تومان هزینه رانژه دریافت می‌گردد.
 • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس‌ها دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشند.
 • این سرویس‌ها قابل تمدید نمی‌باشند، به این معنی که ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • ضریب اشتراک ۱ به ۸ در این سرویس‌ها اعمال می‌گردد.
 • نامه جمع‌آوری ۳ روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

سرویس های حجمی

۸۴ گیگ ۱۲ ماهه
۸۴ گیگابایت حجم
۱۲ ماه مهلت استفاده
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۱۲ ماهه
۲۳۱,۵۰۰ تومان
۲۴ گیگ ۱۲ ماهه
۲۴ گیگابایت حجم
۱۲ ماه مهلت استفاده
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۱۲ ماهه
۱۲۵,۲۰۰ تومان
۶ گیگ ۳ ماهه
۶ گیگابایت حجم
۳ ماه مهلت استفاده
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۳ ماهه
۳۴,۹۰۰ تومان
۲۱ گیگ ۳ ماهه
۲۱ گیگابایت حجم
۳ ماه مهلت استفاده
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۳ ماهه
۶۶,۲۰۰ تومان
۷ گیگ ۱ ماهه
۷ گیگابایت حجم
۱ ماه مهلت استفاده
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۱ ماهه
۲۳,۵۰۰ تومان
۲ گیگ ۱ ماهه
۲ گیگابایت حجم
۱ ماه مهلت استفاده
سرعت اتصال تا 16Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 1Mbps
۱ ماهه
۱۲,۰۰۰ تومان
۲ گیگ ۱ ماهه
۲ گیگابایت حجم
۱ ماه مهلت استفاده
سرعت اتصال تا 1Mbps
حداقل سرعت تضمین شده 128Kbps
۱ ماهه
۷,۵۰۰ تومان

توضیحات

 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد که در تب ترافیک اضافه قابل مشاهده است.
 • برخی از این سرویس‌ها تنها در مراکز منتخب ارائه می‌شوند.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد. بااین‌حال های‌وب در راستای حفظ حقوق مشتریان، درصورتی‌که بعد از برقراری سرویس‌ها، حداقل سرعت تضمین شده امکان‌پذیر نباشد، مبلغ پرداخت‌شده برای خرید سرویس را عودت خواهد داد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۵،۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست مشترک، هزینه نصب حضوری بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۵،۰۰۰ تومان می‌باشد. در خارج از مراکز استان‌ها بسته به مسافت، هزینه ایاب و ذهاب اضافه می‌گردد.
 • به کلیه مبالغ فوق و فاکتور شما، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • حداقل سرعت 1Mbps می‌باشد به جز سرویس ۲ گیگ ۱ ماهه با قیمت ۷۵۰۰ تومان که حداقل سرعت این سرویس 128 Kbps می باشد؛ سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
 • این سرویس دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشد.
 • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • ضریب اشتراک ۱ به ۸ در این سرویس اعمال می‌گردد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

ترافیک عادی

ترافیک اضافه
۱ گیگابایت
۳,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۳ گیگابایت
۹,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۵ گیگابایت
۱۳,۴۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۱۰ گیگابایت
۲۴,۴۰۰ تومان

توضیحات

 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

فشفشه

فشفشه، بسته‌های ترافیک حجمی با مهلت استفاده‌ی محدود است که بر روی سرویس مشترکین های‌وب فعال می‌شود. با فشفشه می‌توان در مدت‌ زمانی مشخص، حجم بالایی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمتی مناسب استفاده نمود.


با بسته ترافیکی فشفشه دیگر نیاز نیست فقط شب ها دانلود کنید


فشفشه ۷ روزه
۱۰ گیگابایت

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل 8 روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۸,۵۰۰ تومان
فشفشه ۱۵ روزه
۳۰ گیگابایت

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۱۶ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۱۸,۰۰۰ تومان
فشفشه ۳۰ روزه
۵۰ گیگابایت

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۳۰,۰۰۰ تومان
فشفشه ۳۰ روزه
۷۰ گیگابایت

در هنگام فعال سازی این فشفشه بایستی حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد

۴۰,۰۰۰ تومانتوضیحات

 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.

نیترو

نیترو، سرویسی است که روزهای سرویس مشترکین را با حفظ سرعت سرویس کنونی، افزایش می‌دهد؛ با خرید نیترو می‌توان زمان اتمام سرویس را ۵ روز به تعویق انداخت. کاربرد نیترو زمانی معنا پیدا می‌کند که حجم ترافیک باقیمانده در روزهای پایانی تا اتمام سرویس قابل‌مصرف نباشد و یا فعال‌سازی فشفشه‌‌ی مدنظر نیازمند روزهای بیشتری از روزهای باقیمانده سرویس کنونی باشد.

کلیه مشترکین فعال می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری و از طریق تب «خرید» نسبت به خرید و استفاده از نیترو اقدام کنند. نکته قابل‌توجه در استفاده از این سرویس، فعال‌سازی آنی آن می‌باشد؛ به این معنی که نیتروی خریداری‌شده به‌محض خرید، بر روی سرویس فعلی فعال خواهد شد؛ اما از آنجا که در زمان فعال بودن فشفشه، امکان استفاده از نیترو وجود ندارد، در صورتیکه فشفشه فعال داشته باشید نیترو به‌صورت کد تخفیف در پنل کاربری شما ذخیره‌شده و بایستی پس از اتمام فشفشه، کد تخفیف آن را فعال نمایید.

لازم به ذکر است که بعد از خرید و فعال‌سازی نیترو، می‌توان فشفشه هم خریداری کرد اما در زمان استفاده از فشفشه، امکان استفاده از نیترو وجود ندارد (در صورت خرید، نیترو به‌صورت کد تخفیف در پنل کاربری ذخیره‌شده و بایستی پس از اتمام فشفشه، کد تخفیف آن را فعال نمود).

نیترو ۵ روزه
۵ روز

این نیترو بلافاصله پس از انتخاب فعال می‌شود و ۵ روز به زمان سرویس اضافه می‌کند

۵,۵۰۰ تومان
نیترو ۱۵ روزه
۱۵ روز

این نیترو بلافاصله پس از انتخاب فعال می‌شود و ۱۵ روز به زمان سرویس اضافه می‌کند

۱۰.۰۰۰ تومان

بررسی شماره تلفن
جست و جو

جهت بررسی قابلیت ارائه خدمات ADSL2+ لطفا شماره تلفن و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

panel khanegi

سوالات متداول

سرویس‌ها و بسته‌های ویژه

در مصوبه ۲۳۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نوعی از سرویس با نام «سرویس غیرحجمی» تعریف شده است که ماهیتی حدودا مشابه سرویس‌های نامحدود دارد. این سرویس‌ها که در چهار سرعت مختلف ارائه می‌شوند، حجم ماهانه‌ی بالاتری از سرویس‌های حجمی معمول دارند و سرعتشان در طول مدت ارائه‌ی سرویس، تغییری ندارد.

تفاوت اول این دو سرویس در نحوه‌ی تقسیم‌بندی سرعت است. سرویس‌های حجمی درحال‌حاضر در دو گروه سرعتی ویژه (از ۱ مگابیت‌برثانیه تا ۱۶ مگابیت‌برثانیه) و پایه (از ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه تا ۱ مگابیت‌برثانیه) ارائه می‌شوند. درحالی‌که سرویس‌های غیرحجمی چهار دسته سرعت ثابت (۱، ۲، ۴ و ۸ مگابیت‌برثانیه) دارند.

تفاوت دوم این سرویس‌ها در مقدار ترافیک ماهانه آنهاست که سرویس‌های غیرحجمی ترافیک ماهانه‌ی بیشتری دارند.

تفاوت سوم، در هزینه‌ی ترافیک اضافه‌ی قابل خرید درصورت اتمام حجم است. درصورتی که ترافیک سرویس حجمی تمام شود، بایستی ترافیک اضافه مطابق تب ترافیک عادی خریداری شود، درحالی‌که ترافیک اضافه‌ی سرویس‌های غیرحجمی به‌قرار هر گیگابایت ۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

بسته‌های ویژه سرعت تضمین‌شده‌ی ۱ مگابیت برثانیه و امکان افزایش سرعت تا ۸ مگابیت‌برثانیه دارند. درحالیکه سرعت سرویس‌‌های حجمی در دو گروه ویژه (از ۲ مگابیت‌برثانیه تا ۱۶ مگابیت‌برثانیه) و پایه (از ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه تا ۱ مگابیت‌برثانیه) ارائه می‌شوند.

حجم سرویس‌های حجمی به‌طور یکجا در ابتدای دوره اضافه می‌شود، درحالی‌که حجم بسته‌های ویژه به‌طور ماهانه اضافه می‌شود.

برخی از بسته‌های ویژه صرفا مختص مشتریان جدید است. در حالیکه چنین محدودیتی برای سرویس‌های حجمی وجود ندارد.

سرعت تضمین‌شده سرویس‌های حجمی ویژه، ۱ مگابیت‌برثانیه بوده و تا ۱۶ مگابیت‌برثانیه قابل ارتقا است. به این معنا که سرعت ۱ مگابیت‌برثانیه حتما محقق خواهد شد. اما سرعت بالاتر از آن بنا بر کشش خط، تا ۱۶ مگابیت‌برثانیه قابل ارتقاست. برای آشنایی با تفاوت بیت و بایت به این آدرس مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است که هزینه‌ی این سرویس‌ها از کف سرعت تضمین‌شده هم کمتر بوده و درصورت مشکل در کشش خط، هم‌چنان ضرری متوجه مشترکین نخواهد شد.

سرویس‌های تعریف‌شده، با هدف رعایت سادگی و سهولت انتخاب و درعین‌حال به‌صرفه‌بودن، طراحی شده‌اند. بدین منظور سرویس‌های حجمی با تخفیف بین ۹ الی ۱۹ درصدی نسبت به قیمت سرعت کف سرویس، ارائه می‌شوند تا بتوانند هر دو هدف مذکور را محقق نمایند.

درحال‌حاضر به‌جای آنکه مشترکین برای سطوح مختلف سرعت، هزینه‌های متفاوتی را پرداخت کنند، می‌توانند با پرداخت هزینه‌ی سطح پایین‌تری از سرعت، سرویسی با سرعت مدنظرشان را دریافت نمایند.

سرویس‌های غیرحجمی ماهیتی نزدیک به سرویس‌های نامحدود دارند. اما سرویسی که از نظر حجم ترافیک نامحدود باشد در حال حاضر ارائه نمی‌شود.

حجم سرویس و ترافیک اضافه

درحال حاضر خرید فشفشه بر روی کلیه‌ی سرویس‌های بستر ADSL (شامل سرویس‌های حجمی و غیرحجمی و بسته‌های ویژه) امکان‌پذیر است.

در مورد سرویس‌های حجمی، حجم کل سرویس در ابتدای سرویس ارائه می‌شود. اما بسته‌های ویژه حجمشان به‌طور ماهانه در حساب کاربری شارژ می‌شود.

خیر. حجم سرویس‌ها و بسته‌های فعلی، در شرایط عادی قابل انتقال به دوره‌ی بعد نیستند.