فشفشه


فشفشه، بسته‌های متنوع ترافیک حجمی با مهلت استفاده‌ی محدود است که بر روی سرویس مشترکین های‌وب فعال می‌شود. با فشفشه می‌توان در مدت‌ زمانی مشخص، حجم بالایی از ترافیک را بدون افت سرعت و با قیمتی مناسب استفاده نمود.فشفشه

توجه
مشترک گرامی در صورت استفاده از ترافیک فشفشه شما ترافیکی با مبلغ بسیار کمتر اما با مدت‌زمان استفاده محدود (مطابق جدول بالا) خریداری می‌نمایید. این ترافیک اضافه در صورت عدم اتمام تا انتهای زمان خود یا پایان زمان سرویس به‌صورت خودکار صفر می‌گردد.لذا قبل از خرید حتماً به حداکثر زمان قابل‌استفاده و حجم بسته ترافیکی کاملاً دقت فرمایید. ضمناً شما تا پایان زمان بسته ترافیک فشفشه خریداری کرده امکان خرید بسته ترافیک فشفشه جدید و تغییر سرویس را نخواهید داشت.


نحوه ی خرید
فرم استعلام شماره تلفنپشتیبانی های وب