راهنمای استفاده از سرویس های پیامکی
 شرکت های وب با هدف جلب رضایتمندی مشترکین و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات سرویس آنها، اقدام به راه اندازی سامانه پیامکی با شماره 20001565 نموده است.

راهنمای استفاده از این امکانات به شرح زیر می باشد:
ارسال عدد 10، موارد زیر را اعلام می نماید:
 •  وضعیت اشتراک
 •  وضعیت فعلی مشترک از نظر اتصال به شبکه
 •  شماره تلفن ADSL
ارسال عدد 11، موارد زیر را اعلام می نماید:
 • حوزه اتصال
 • تعداد اتصال همزمان
 • Static IP Address (در صورت وجود)
 • IP Route (در صورت وجود)
ارسال عدد 12، موارد زیر را اعلام می نماید:
 • سرویس مشترک
 • تاریخ انتهای سرویس مشترک
 • اعتبار باقیمانده مشترک
ارسال عدد 13، موارد زیر را اعلام می نماید:
 • ایمیل های ثبت شده  مشترک
 • شماره تلفن های ثابت ثبت شده  مشترک
 • شماره موبایل های ثبت شده  مشترک
ارسال عدد 14، موارد زیر را اعلام می نماید
 • نام کاربری
 • کلمه عبور
 • تاریخ انتهای سرویس
 • اعتبار باقیمانده
ارسال عدد 20 همراه با بازه زمانی مورد نظر ،به صورت ابتدا و انتهای بازه به صورت 6 رقمی و همراه با فاصله در بین دو بازه)، موارد زیر را اعلام می نماید:
 • تعداد ارتباط در بازه زمانی اعلام شده
 • مدت زمان اتصال در بازه زمانی اعلام شده
 • میزان مصرف آپلود در بازه زمانی اعلام شده
 • میزان مصرف دانلود در بازه زمانی اعلام شده
 • اعتبار کسر شده در بازه زمانی اعلام شده

  مثال:  931113 931108 20 

ارسال عدد 30، مورد زیر را اعلام می نماید:
 • 6 گردش آخر مالی مشترک  
ارسال عدد 40، مورد زیر را اعلام می نماید:
 • آخرین رویداد مربوط به مشترک (مواردی که معمولا مانع اتصال مشترک به شبکه می گردد)  
ارسال عدد 50، موارد زیر را اعلام می نماید:
 • سرویس مشترک
 • میزان کشش خط مشترک به تفکیک آپلود و دانلود
 • وضعیت فعلی چراغ ADSL مودم مشترک
 

برای دریافت اطلاعات صحیح رعایت نکات زیر الزامی می باشد:
در صورتی که موبایل برای بیش از یک کاربر ثبت شده باشد  sms با متن "مشترک گرامی شماره تلفن همراه شما برای بیش از یک مشترک ثبت شده است" را دریافت می کنید.
برای استفاده از سامانه پیامکی درحالتی که موبایل برای بیش از یک کاربر ثبت شده باشد باید در ابتدای تمام پیامک ها ابتدا نام کاربری مورد نظر را وارد نموده و پس از فاصله نسبت به ارسال پیامک دستوری اقدام نمایید.
مثال : 14 1012345

پشتیبانی های وب